: +1%

/

:   1    2    3    4  


Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile U9200
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile U9200
:12.1
:Core 2 Duo / Pentium Dual-Core
, :1500 - 2200
, :120 - 160
:1.8
174

Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5535
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5535
:15.4
:Celeron M / Core 2 Duo / Core Solo / Pentium Dual-Core
, :1730 - 2000
, :80 - 250
:2.7
190

Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5515
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5515
:15.4
:Celeron M / Pentium Dual-Core
, :1600 - 1860
, :80 - 120
:2.8
235

Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5505
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5505
:15.4
:Core 2 Duo
, :1660 - 2130
, :120 - 320
:2.7
266

Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile M9400
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile M9400
:14 - 14.4
:Core 2 Duo / Pentium Dual-Core
, :1500 - 2400
, :120 - 160
:2.2
272

Fujitsu-Siemens LIFEBOOK P1610
Fujitsu-Siemens LIFEBOOK P1610
:8.9
:Core Solo
, :1200
, :60 - 80
:1
297

Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5545
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V5545
:15.4
:Core 2 Duo
, :1500 - 2100
, :120 - 320
:2.8
321

Fujitsu-Siemens LIFEBOOK U-810
Fujitsu-Siemens LIFEBOOK U-810
:A110 800
:1024 DDR2 400
:5.6 ,
:40 ATA100
:0.7
328

Fujitsu-Siemens LIFEBOOK S7110
Fujitsu-Siemens LIFEBOOK S7110
:14 - 14.1
:Core 2 Duo / Core Solo / Core Duo
, :1660 - 2000
, :60 - 160
:1.8
345

Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550
Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550
:15.4
:Core 2 Duo
, :1600 - 2400
, :160 - 320
:3
346

Fujitsu-Siemens AMILO Xi 3650
Fujitsu-Siemens AMILO Xi 3650
:18.4
:Core 2 Duo
, :2260 - 2530
, :320 - 640
:3.9
357

Fujitsu-Siemens AMILO Si 2636
Fujitsu-Siemens AMILO Si 2636
:13.3
:Core 2 Duo
, :2000 - 2400
, :160 - 250
:2.3
359

Fujitsu-Siemens AMILO Li 2727
Fujitsu-Siemens AMILO Li 2727
:15.4
:Celeron M / Pentium Dual-Core / Celeron
, :1730 - 2000
, :160 - 250
:2.7
374

Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile D9500
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile D9500
:15.4
:Core 2 Duo
, :1500 - 2200
, :80 - 160
:2.5
420

Fujitsu-Siemens AMILO Xi 2428
Fujitsu-Siemens AMILO Xi 2428
:15.4
:Core 2 Duo
, :2000 - 2500
, :160 - 320
:3
426

Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V6545
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile V6545
:Core 2 Duo 2260
:3072 DDR2 800
:15.4 , 1280x800,
:320 Serial ATA
:2.8
458

Fujitsu-Siemens AMILO Li 2735
Fujitsu-Siemens AMILO Li 2735
:Core 2 Duo 1660
:2048 DDR2 667
:15.4 , 1280x800,
:250 Serial ATA
:2.7
481

Fujitsu-Siemens AMILO PRO V3505
Fujitsu-Siemens AMILO PRO V3505
:15.4
:Celeron M / Core 2 Duo / Core Duo
, :1660 - 2000
, :80 - 160
:2.7
489

Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540
Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540
:15.4
:Core 2 Duo
, :2000 - 2260
, :250 - 320
:3.2
494

Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2548
Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2548
:15.4
:Turion 64 X2
, :1600 - 2300
, :160 - 320
:2.9
504


:   1    2    3    4